Katso myös valtakunnallisen Kohtuusliikkeen sivusto

Viimeksi päivitetty: 28.2.2023

Sivusto kerää käyttäjän itse antamat tiedot hänen sitoutuessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n ja Kohtuus Kymenlaaksossa vaaliteesien mukaisiin periaatteisiin. Sivustosta vastaa Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry. Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n henkilörekisterin käyttö on kuvattu alla henkilötietolain mukaisessa rekisteriselosteessamme.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Rekisteriseloste on laadittu 28.2.2023.

Rekisterinpitäjä
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
Savonkatu 23, 3.krs., huone 3018
45100 Kouvola


Y-tunnus: 2337085-6

Rekisteristä vastaava henkilö
Riku Rinnekangas
045 104 9388
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry kampanjarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Kampanjarekisteriä käytetään Suomen Luonnonsuojeluliiton ja Kohtuus Kymenlaaksossa vaaliteesien mukaisiin periaatteisiin sitoutuneiden henkilöiden yhteystietojen hallinnointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu joko rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai käyttäjän antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun katsotaan muodostuvan
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n kampanjoihin osallistumisesta tai muusta vastaavasta toiminnasta.

Yksiselitteinen suostumus pyydetään kampanjasivulla tietoja annettaessa. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Puolue
  • Sähköpostiosoite
  • Itse annetut tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan kampanjaan osallistumisen tai muun vastaavan toiminnon yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n ulkopuoliseen käyttöön. 

Tietoja säilytetään EU:n alueella olevilla palvelimilla.

Rekisterin suojaus ja tietojen käsittely

Rekisteri ja sen osat on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin suojatoimin. Henkilötietoja käsittelevät vain Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry:n ja Kohtuus Kymenlaaksossa erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat järjestön palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on kampanjan ja siihen liittyvän vaikuttamistyön kannalta perusteltua. Pääsääntöisesti tiedot poistetaan vuoden sisällä kampanjaan osallistumisesta, sivustovierailusta tai muusta vastaavasta toiminnosta

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla tai paperikirjeenä rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamisesta rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse tai kirjeellä rekisterinpitäjälle.